Help Dutch Paragon Community meer leden te krijgen!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Help Dutch Paragon Community meer leden te krijgen!

swooshdutch
Administrator
Hallo allemaal!

We hebben natuurlijk al een mooi aantal actief spelers maar hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Er is een Recruitment topic voor Dutch Paragon Community op de officiele Paragon forums. Nou is het zo dat hoe meer reacties en/of likes een recruitment topic krijgt hoe meer die gezien word.
Dus wil ik jullie allemaal vragen om graag even te helpen onze recruitment topic actief te houden.

Klik Hier voor de Dutch Paragon Community recruit topic

En vergeet natuurlijk niet al je nederlands talig vrienden uit te nodigen voor de community!