Iggy & Scorch Mana/Health Deck

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Iggy & Scorch Mana/Health Deck

swooshdutch
Administrator
Dit is mijn Iggy deck op het moment, ik wil mn 3de pendulum de health kaarten eruit voor mana maar die heb ik op het moment nog niet
link naar deck:
https://agora.gg/deck/7230/iggy-scorch-custom-deck