Welkom bij de PC sub forum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Welkom bij de PC sub forum

swooshdutch
Administrator
Dutch Paragon Community is een community dat momenteel meer gericht is op console (ps4) spelers, maar we bieden wel een plekje voor onze pc medespelers!


er is momenteel nog geen pc community moderator en geen pc community chat (teamspeak etc) en zijn dus ook op zoek naar een pc community moderator (die ook een chat server kan onderhouden/moderaten), en bij voorkeur ook in het bezit van een ps4.