Wie heeft het best KDA (kill death assist)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wie heeft het best KDA (kill death assist)

swooshdutch
Administrator
een plekje om even lekker te pronken met de potjes waar je lekker hebt gespeeld! post je screenshots!