community ps event regels

classic Classic list List threaded Threaded
Locked 1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

community ps event regels

swooshdutch
Administrator
community ps event regels

- ben je niet op tijd kan het zijn dat je plek word weg gegeven aan een andere speler (het is dus verstandig om 5 min van tevoren aanwezg te zijn)
- ga met respect met elkaar om.
- als je een event host wees er ruim op tijd en/of zeg het event af op tijd mocht het nodig zijn.
- je speelt als een team en niet alleen, respecteer dit.Hoe start je community event?

- maak een eigen event aan en selecteer i.p.v. vrienden een community om het event in te delen.
- als je in de ps community chatroom zit kun je het als favoriet groep opslaan, wanneer je dat hebt gedaan kun je een even posten in een favoriet groep.
- ben je vanplan om met je toernooi team te oefenen etc stuur dan prive invites om verwarring te voorkomen.